Ultima actualizare: Octombrie 2021

 

Dorim să vă aducem la cunoştinţa că Premier Restaurants România S.R.L („Societatea" sau „noi") cu sediul în Bucureşti, Clădirea America House, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1, colectăm informaţii despre dumneavoastră atunci când accesaţi site- ul www.mcdonalds.ro („Site-ul") precum si atunci cand vizitati locatiile noastre.

În calitate de operator de date, Societatea urmăreşte în permanenţă şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date ("GDPR").

Prezenta politică reglementează modul în care noi gestionăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi, mentionand în acest sens:

  • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm şi prelucrăm;
  • Scopurile pentru care colectăm şi folosim datele dvs. cu caracter personal;
  • Temeiurile de prelucrare pentru astfel de scopuri;
  • Durata prelucrării acestor date;
  • Drepturile dumneavoastră în calitate de persoana vizată şi modul în care le puteţi
  • exercita;
  • Entităţile cărora le putem transfera datele dvs. cu caracter personal (atunci când este
  • cazul).

Această politică privind confidenţialitatea are rolul de a vă informa cu privire la modul in care gestionam datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv:

  • activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care ni le furnizaţi, în calitate de vizitator al Site-ului;
  • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Societate, în vederea desfăşurării activităţilor sale conform celor descrise mai jos în secţiunea 2.

Societatea poate actualiza sau modifica prezenta politică, situatie în care va informa persoanelevizate despre aceste modificari/actualizari publicand pe Site politica astfel actualizata/modificata.Noua politica de confidentialitate va intra in vigoare si va incepe sa produca efecte de la data publicarii pe Site.

1.Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrează Societatea?
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacţiunilor şi
raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Societatea, respectiv în raport de
interacţiunile cu Site-ul. Totodata, in contextul măsurilor specifice de prevenire a răspândirii
virusului SARS-CoV-2, impuse operatorilor din sectorul alimentatiei publice, prelucram
anumite date cu caracter personal in cazul in care vizitati restaurantele și/sau cafenelele
noastre (indiferent daca sunt situate in interiorul clădirilor sau în spațiile amenajate inexterior, respectiv in centrele comerciale). Astfel, Societatea poate prelucra următoarele
categorii de date cu caracter personal:


1.1. În cazul vizitatorilor Site-ului
Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora şi
data accesării Site-ului şi adresa IP de la care a fost accesat Site-ul. Utilizăm datele cu
caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării Site-ului în scopul de
a monitoriza traficul şi îmbunătăţirea navigării pe Site. Baza legală pe care se întemeiază
această activitate de prelucrare a datelor constă în interesul nostru legitim de a asigura
funcţionarea corespunzătoare a site-ului Societăţii, precum şi îmbunătăţirea site-ului.


1.2. În cazul candidaţilor pentru angajare (cand doriţi să vă dezvoltaţi o carieră în cadrul
companiei noastre şi aplicaţi pentru o poziţie completând formularul si incarcand CV-ul în
cadrul secţiunii de recrutare).
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în acest context sunt: nume, prenume,
data naşterii, gen, adresă, oraş, telefon, email, formare profesională, experienţă profesională.
Procesul de recrutare se realizează direct de catre Societate sau de către imputernicitul
nostru, Smartree HRTECH SRL, Cod Unic de Inregistrare 42674725, numar de ordine in
registrul comertului J40/6894/2020 companie specializată în servicii de administrare
personal şi recrutare, care acţionează în calitate de împuternicit. Datele de contacte ale
împuternicitului nostru, Smartree HRTECH SRL: Bucuresti, Sector 1, Str. Av. Popișteanu
nr. 54A, Cladirea de birouri 2, etaj 4, Open Space Office 1, birou nr. 5, in incinta Expo
Business Park.


1.3. În cazul persoanelor care se înscriu la Birthday Party
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în acest context sunt: numele si
prenumele parintelui organizator, telefon, e-mail, numele si prenumele parintelui
supraveghetor, numele si prenumele sarbatoritului, data nasterii.


1.4. În cazul abonaţilor la newsletter
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în acest context sunt: nume, prenume, e-
mail.


1.5. În cazul completării formularului de contact
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în acest context sunt: nume,
telefon, email.


1.6. În cazul participării la campanii de marketing
Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate în acest context (in functie de
specificul si in conformitate cu Regulamentul fiecarei campanii de marketing in parte) sunt:
nume, prenume, e-mail, telefon, data nasterii, adresa. Pentru detalii privind prelucrarea
datelor cu character personal specific fiecarei campanii de marketing, va rugam sa accesati
anexa privind prelucrarea datelor cu character personal atasata fiecarui Regulament.


1.7. In cazul in care vizitati oricare dintre restaurantele și/sau cafenelele noastre, din
interiorul clădirilor sau la terase, precum si din cadrul centrelor comerciale,
pe duratade valabilitate a reglementarilor aplicabile operatorilor economici care desfășoară activități
de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și
nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, in legatura cu limitarea raspandirii
virusului SARS-CoV-2 prelucram:
(i) numele/prenumele si numarul dvs. de telefon, in vederea indeplinirii obligatiei noastre
legale de a pastra un registru de evidenta care sa cuprinda date concrete ale clientilor
nostri pe baza carora sa fie facilitata ancheta epidemiologica, în cazul apariției unui caz
de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienților;
(ii) informatii atestand vaccinarea, testarea sau vindecarea dumneavoastra de infectia cu
virusul SARS-CoV-2, astfel:
1. Prin scanarea codului QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind
COVID-19, emis pe numele dumneavoastra, fara a retine niciun fel de date sau
informatii din certificatul verificat;
2. Prin verificarea documentelor pe suport hârtie sau în format electronic, care să
ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea dumneavoastra de infecția cu virusul
SARSCoV-2, in cazul in care proveniti din state ale căror autorități nu emit
certificate digitale ale Uniunii Europene sau documente compatibile cu aceste
certificate.
Prelucrarea acestor date se face in temeiul legii si cu respectarea dispozitiilor legale
aplicabile datelor cu caracter special, pentru conformarea la dispozitiile legale aplicabile
operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și
cafenelelor.


2. Care sunt scopurile şi temeiurile de prelucrare pe care le utilizează Societatea?
Societatea prelucrează datele cu caracter personal menţionate la secţiunea 1 de mai sus,
direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri:


2.1. In vederea incheierii si executarii contractelor, pentru urmatoarele scopuri:
• Executarea contractelor privind furnizarea de produse, încheiate cu persoanele
vizate direct - în contextul completării formularului de contact (a se vedea punctul
1. 5 de mai sus);
• În vederea încheierii contractelor – în contextul prelucrărilor de date
pentru procesul de recrutare (a se vedea punctul 1.2. de mai sus).
Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă încheierea, respectiv
executarea contractului (art. 6(1) lit b, GDPR).


2.2. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Societatii in contextul indeplinirii
obiectului sau de activitate:

• În scopul asigurării funcţionării corespunzătoare şi a îmbunătăţirii Site-ului
Societăţii - în contextul prelucrărilor de date ale vizitatorilor Site-ului (a se vedea
punctul 1.1. de mai sus);
• În scopul îmbunătăţirii serviciilor, gestionării solicitărilor/reclamaţiilor primite din
partea dumneavoastră, personalizarea serviciilor la cererea persoanei vizate - în
contextul prelucrărilor de date ale vizitatorilor Site-ului (a se vedea punctul 1.1. de
mai sus);
• Transmiterea ofertelor personalizate, către persoane fizice şi/sau persoane de
contact/reprezentanţi ai persoanei juridice care a solicitat oferta - în contextul
înscrierii la Birthday Party (a se vedea punctul 1.3. de mai sus)
• În scopuri de recrutare - în contextul prelucrării datelor candidaţilor pentru
angajare (a se vedea punctul 1.2. de mai sus);
• În scopul gestionării programărilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări
- în contextul prelucrării de date pentru completarea formularului de contact (a se
vedea punctul 1.5. de mai sus).

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Societăţii
de a gestiona solicitările/reclamaţiile primite, de a recruta personal, de a-şi îmbunătăţii
serviciile, precum şi interesul legitim al Societăţii de a-şi exercita drepturile legale (art. 6 (1)
lit. f GDPR).

2.3. In baza consimtamantului dumneavoastra
• În scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de
comunicare la distanţă (de exemplu, e-mail, telefon) şi prin alte platforme de
comunicare digitală, de Newslettere către abonaţi.

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă consimţământul
dumneavoastră (art. 6 (1) lit. a, GDPR). Acordul dumneavoastră pentru primirea de mesaje
de marketing poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului dumneavoastră
va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior
retragerii.

2.4. Pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Societatii (si, in cazul datelor privind
vaccinarea, testarea sau vindecarea, cu respectarea legislatiei privind protectia datelor,
aplicabila datelor cu caracter special)

In cazul in care vizitati oricare dintre restaurantele și/sau cafenelele noastre pe durata de
valabilitate a reglementarilor emise in legatura cu limitarea raspandirii virusului SARS-
CoV-2, aplicabile operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,
de tipul restaurantelor și cafenelelor, prelucram:
• numele/prenumele si numarul de telefon ale clientilor, in vederea indeplinirii
obligatiei noastre legale de a pastra un registru de evidenta, care sa cuprinda date
concrete ale clientilor unitatii de alimentatie, pe baza carora sa poata fi
efectuata/facilitata ancheta epidemiologica;
• datele asociate scanarii codului QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene
privind COVID-19 emis pe numele clientului, fara retinerea oricaror date sau
informatii din certificat. Prelucram aceste date, privind atestarea vaccinării, testării
sau vindecării clientilor de infecția cu virusul SARS-CoV-2, in vederea conformarii
noastre la obligatia legala de a permite accesul in locatiile noastre doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2., pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv pentru•
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
• datele rezultate din verificarea documentelor pe suport hârtie sau în format
electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea clientilor de infecția cu
virusul SARSCoV-2, in cazul persoanelor care provin din state ale căror autorități
nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene sau documente compatibile cu
aceste certificate
Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă indeplinirea obligatiilor legale
ale Societăţii (art. 6 (1) lit. c GDPR) care, in cazul prelucrarii datelor personale privind
vaccinarea, testarea sau vindecarea clientilor, se completeaza cu dispozitiile art. 9 (i) GDPR.


3. Cum păstrează Societatea în siguranţă datele dumneavoastră cu caracter personal?
Societatea acordă o importanţă deosebită confidenţialităţii şi securităţii datelor
dumneavoastră cu caracter personal şi înţelege să asigure siguranţa acestora prin
implementarea măsurilor necesare pentru a păstra în siguranţă datele dumneavoastră cu
caracter personal. În acest sens, Societatea implementează mecanisme tehnice şi
organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător
riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operaţiunilor de prelucrare. Monitorizăm cu
regularitate sistemele pentru a detecta posibile vulnerabilităţi şi atacuri. Doar personalul
autorizat al Societăţii sau al unor terţe companii cu care noi colaborăm (si care se obliga să
păstreze în siguranţă toate informaţiile) au acces la informaţiile dumneavoastră cu caracter
personal.


4. Cui ii poate dezvălui Societatea datele dumneavoastră cu caracter personal şi de ce?
Societatea se angajează să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru
îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea poate să dezvăluie anumite categorii de date
cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:
o partenerilor contractuali care pot asista Societatea în legătura cu
gestionarea/administrarea Site-ului;
o altor societăţi din cadrul grupului din care face parte Societatea, inclusiv pentru
posibile iniţiative de promovare comune;
o autorităţilor publice, ca răspuns la o solicitare de informaţii din partea acestora, în
măsura în care această solicitare este conformă legii sau dacă noi considerăm că
acţiunile dumneavoastră nu respectă condiţiile de utilizare a Site-ului sau a
politicilor noastre, sau pentru protejarea drepturilor, patrimoniului sau siguranţei
Societăţii sau ale altora;
o pentru protejarea drepturilor noastre în cadrul unor litigii;
o în legătură cu sau pe durata negocierilor care vizează o fuziune, o vânzare a
activelor Societăţii, consolidarea sau restructurarea, finanţarea sau achiziţionarea
Societăţii noastre sau a unei porţiuni din aceasta de către altă societate;


5. Unde transferăm datele cu caracter personal?
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea poate transfera o parte sau toate
informaţiile colectate despre dumneavoastră în străinătate către ţări din Uniunea Europeană
sau Spatiul Economic European, sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeanăca asigurând un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer
este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor descrise mai sus.
În situaţii excepţionale, dacă este necesar pentru scopurile enumerate mai sus, putem
transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terţe care nu au fost recunoscute
de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecţie. Ne angajăm să luăm toate
măsurile necesare pentru a asigura protecţia adecvată a informaţiile dumneavoastră,
indiferent de locul în care acestea sunt transferate si ne vom asigura că aceste transferuri
internaţionale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecţie adecvate (cum ar fi, în
baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) aşa cum se
impune prin Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte
dispoziţii legale aplicabile. Ne puteţi contacta în orice moment, folosind datele de contact
furnizate, dacă doriţi informaţii suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecţie.


6. Sunt obligat să furnizez datele cu caracter personal?
Furnizarea datelor cu caracter personal poate fi o obligaţie contractuală sau o obligaţie
necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea
beneficia de serviciile puse la dispoziţie de Societate, de a naviga pe Site şi de a beneficia de
facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării datelor cu caracter
personal poate avea drept consecinţă imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la
dispoziţia dumneavoastră in cadrul restaurantelor/cafenelelor noastre sau prin intermediul
Site-ului.
De exemplu, in conformitate cu si in conditiile prevazute de legislatia aplicabila, putem
permite accesul in locatiile noastre de tipul restaurantelor si cafenelelor doar persoanelor
care indeplinesc conditiile privind vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul
SARSCoV-2, asa cum aceste conditii sunt prevazute de legislatia aplicabila.
Pentru comunicarile de marketing, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.


7. Care sunt drepturile mele în calitate de persoană vizată?
În calitate de persoană vizată, beneficiaţi de următoarele drepturi, conform prevederilor
legale aplicabile:
o Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii despre activităţile de
prelucrare efectuate de către Societate, conform celor descrise în prezentul
document;
o Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi
în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele dvs. sunt sau nu
prelucrate de către Societate, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
o Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine rectificarea şi corectarea, fără
întârziere nejustificate, din partea Societăţii a datelor inexacte, precum şi
completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată
fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care
acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate faţă de
interesul legitim care ar putea fi lezat.
o Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat"), în măsura în care sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Cu toate acestea, în urma solicitării de
ştergere a datelor, Societatea îşi rezervă dreptul să anonimizeze aceste dateo
(lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue, în aceste condiţii,
prelucrarea pentru scopuri statistice;
o Dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege;
o Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter
personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format
uşor de citit, precum şi (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către
Societate către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege;
o Dreptul la opoziţie, respectiv dreptul de a vă opune, pentru motive ce tin de
situatia dvs particulara, la prelucrarea datelor efectuata pe baza interesului legitim
al Societatii, inclusiv creării de profiluri, cu excepţia cazurilor în care există
motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra
intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; În ceea ce priveşte
activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei
prelucrări în orice moment;
o Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a
obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima
punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;
o Dreptul de a vă retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se
bazează pe acesta;
o Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi
necesar.
Puteţi să vă exercitaţi oricând drepturile menţionate mai sus, contactand Societatea în
cadrul Secţiunii de “Contact" de pe Site, sau trimiţându-ne o scrisoare la adresa din
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, Etaj
5, Sector 1.
Prelucrările datelor cu caracter personal sunt monitorizate şi supravegheate de
Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de
contact: [email protected]


8. Module cookies şi alte tehnologii similare
Colectăm date prin fişiere cookies şi tehnologii asemănătoare, aşa cum este prevăzut în
cadrul Declaratiei cookie-uri de pe Site-ul nostru, utilizând module cookies şi tehnologii
similare (de ex.: pixeli, etichete de reclame şi identificatori de dispozitiv) pentru a vă
recunoaşte pe dvs. şi dispozitivele dvs. Pentru toate celelalte cookie-uri, in afara celor care
sunt strict necesare pentru operarea Site-ului, avem nevoie de permisiunea dvs. Puteţi
controla modulele cookies, puteti modifica sau va puteti retrage acordul, prin intermediul
Declarației cookie-uri de pe Site-ul nostru, precum si prin setările browserului dvs. şi alte
instrumente. De asemenea, puteţi opta să refuzaţi utilizarea de către noi a modulelor cookies
in afara celor care sunt strict necesare pentru operarea Site-ului.

9.Comunicarea în scop promoţional/marketing. Spamming-ul.
Comunicările în scop promoţional/marketing - În măsura în care dumneavoastră v-aţi
exprimat consimţământul expres cu privire la aceasta sau dacă legislaţia aplicabilă ne oferă
această posibilitate, Societatea va utiliza datele dumneavoastră în scopuri de marketing
direct, pentru a vă furniza informaţii cu privire la acţiuni desfăşurate în viitor, a trimite
materiale publicitare, informative şi/sau obiecte promoţionale de către Societate, alte
societăţi din grup sau parteneri contractuali. Societatea va respecta întotdeauna opţiunile
exprimate de dumneavoastră privind modul în care puteţi fi contactat, inclusiv de a nu primi
mesaje promoţionale dacă notificaţi Societatea cu privire la această preferinţă. Aceste
preferinţe pot fi transmise în orice moment.
Spamming-ul este reprezentat de e-mail-uri nesolicitate conţinând reclame sau materiale
publicitare care vă sunt trimise fără acordul dumneavoastră.
Societatea nu trimite e-mail-uri de tip SPAM. Societatea nu va folosi datele dumneavoastră
cu caracter personal (nici adresa de e-mail) pentru marketing direct sau diverse acte de
comunicare, dacă dumneavoastră nu v-aţi exprimat consimţământul în mod expres.

10. Pentru ce perioadă de timp poate Societatea să vă stocheze datele cu caracter
personal?

Societatea va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru
realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus. Acest lucru înseamnă că este posibil
să vă reţinem datele cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp chiar şi după ce
dumneavoastră încetaţi să folosiţi acest Site în conformitate cu politice noastre interne,
precum şi în vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare
la, dispoziţiile referitoare la obligaţia de arhivare.
În cazul în care alegeţi să aplicaţi pentru un loc de munca pe www.mcdonalds.ro, în calitate
de candidat, Societatea va păstra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru
procesul de recrutare. În cazul în care nu sunteţi selectat pentru poziţia pentru care aţi
aplicat, Societatea va prelucra datele pe care le-aţi furnizat pentru a vă avea în vedere pentru
alte procese de recrutare, dar nu mai mult de 6 luni de la data la care aţi furnizat datele.
Exceptie fac situatiile in care exista un temei legitim care sa justifice pastrarea datelor
pentru o perioada mai mare de 6 luni, cum ar fi pentru soluţionarea unor eventuale
contestatii/ actiuni in instanta etc.
În cazul în completati Formularul de contact, datele dumneavoastră personale vor fi păstrate
de către Societate pe perioada cât acestea sunt folosite pentru a vă putea răspunde
întrebărilor sau rezolvării anumitor situaţii sau pentru a aduce îmbunătăţiri activităţii
noastre, respectând cerinţele legale şi legislaţia în vigoare, inclusiv cele privind arhivarea.
Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing,
Societatea va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop,
fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de Societate pe baza consimţământului exprimat
de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.Vă reamintim că aveţi dreptul de a cere ca în orice moment datele dumneavoastră cu
caracter personal să fie şterse.

11. Care este politica Societăţii în legatură cu copiii care folosesc website-ul nostru?
Considerăm că este foarte important să protejăm confidenţialitatea datelor pe care copiii le
comunică on-line şi, în acest sens, încurajăm părinţii şi tutorii să participe şi să monitorizeze
activităţile acestora on-line.
Noi nu colectăm în mod intenţionat datele personale ale copiilor.
Notă specială în cazul copiilor sub 16 ani
Dacă ai sub 16 ani, te sfătuim să te consulţi cu părinţii sau cu tutorele ÎNAINTE de a oferi
datele tale personale pe website-ul companiei Premier Restaurants România S.R.L. Dacă
anumite informaţii din această secţiune nu îţi sunt în totalitate clare, ar trebui să ceri ajutorul
părinţilor sau tutorelui.
Notă specială pentru părinţii copiilor sub 16 ani
Recomandăm părinţilor/tutorilor să verifice şi să monitorizeze în mod regulat modul de
utilizare a adresei de e-mail, precum şi activităţile on-line pe care copiii le desfăşoară.
Vă rugăm să vă asiguraţi că, înainte de a ne trimite date cu caracter personal on-line, copilul
dumneavoastră v-a cerut în prealabil permisiunea.
Ne puteţi cere să ştergem orice informaţie legată de copilul dumneavoastră trimiţându-ne o
solicitare de ştergere prin Secţiunea “Contact".

12. Actualizarea Politicii de Confidenţialitate
Societatea poate face periodic modificări asupra Politicii de Confidenţialitate. Vă
recomandam si va încurajăm să verificaţi periodic Politica de Confidenţialitate pentru a
vedea cele mai noi informaţii referitoare la practicile noastre în materie de confidenţialitate
si protectia datelor. Modificarile Politicii de Confidentialitate intra in vigoare si vor produce
efecte de la data publicarii politicii, astfel modificata, pe Site-ul Societatii.

13. Unde mă pot adresa dacă doresc să contactez Societatea în cazul în care am alte
întrebări cu privire la datele mele cu caracter personal?
Ne puteţi trimite un mesaj folosind Secţiunea “Contact" sau o scrisoare la adresa: Bucureşti,
Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1 sau
pe adresa pe adresa de e-mail [email protected]
14. IMPORTANT - De ce trebuie să iau cunostinta despre termenii acestei Politici de
Confidenţialitate?

Această Politică de Confidenţialitate vă oferă toate informaţiile necesare pentru a vă forma o
opinie şi a vă decide dacă doriţi să accesaţi acest Site şi să trimiteţi sau nu informaţiiledumneavoastră cu caracter personal companiei Premier Restaurants România S.R.L.

15. Care este atitudinea Societătii faţă de “scam e-mails"?
Au fost semnalate cazuri în care anumite persoane şi organizaţii au primit e-mail-uri care
păreau a fi expediate de către McDonald’s sau o organizaţie parteneră cu McDonald’s.
Acestea sunt “scam e-mails" care uneori vă cer anumite informaţii precum o parolă sau
numele de utilizator şi chiar sume de bani în schimbul unor altor sume de bani mai mari sau
alte avantaje, cum ar fi câştigarea unui concurs sau a unei promoţii McDonald’s.
Uneori aceste mesaje par destul de convingătoare deoarece conţin logo-ul McDonald’s sau
logo-ul unei mărci McDonald’s sau vin de pe o adresă electronică ce pare a fi din cadrul
companiei McDonald’s.
În oricare dintre aceste cazuri, aceste email-uri sunt false şi nu au absolut nicio legatură cu
McDonald’s sau cu vreuna dintre organizaţiile partenere; prin urmare, vă sugerăm să
verificaţi autenticitatea acestor tipuri de mesaje (indiferent de modalitatea prin care vă sunt
transmise) înainte de a le răspunde. De asemenea, McDonald’s vă recomandă să nu trimiteţi
bani sau alte informaţii deoarece solicitarea acestora în schimbul unor câştiguri, premii,
interviuri de angajare sau orice alt tip de înregistrare, este împotriva politicii McDonald’s.
Dacă aveţi îndoieli în privinţa vreunui e-mail pe care l-aţi primit, vă rugăm scrieţi-ne folosind
Secţiunea “Contact" pentru a ne înştiinţa despre aceste incidente şi a lua măsuri împotriva
acestor persoane. De asemenea, puteţi cere ajutorul sau sfatul furnizorului dumneavoastră de
internet.